Kadir Has Üniversitesi ile STFA İnşaat Grubu Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

6 Eylül 2019

Kadir Has Üniversitesi ile STFA İnşaat Grubu arasında, eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin iş birliğini geliştirmek ve kalıcı kılmak üzere gerekli koşulları düzenlemek, ilgili esas ve kuralları belirlemek için birer iş birliği anlaşması imzalandı. Alanında öne çıkan STFA İnşaat Grubu, yaptığımız bu anlaşmalar çerçevesinde sadece başlangıç evresinde değil programın yürütülmesi sırasında da proje konuları sağlamak, sorunlara her düzeyde ortak çözüm geliştirmek, yaz stajları ve mezuniyet sonrası istihdam gibi alanlarda da eğitim süreci içinde ve sonrasında etkin rol üstlenecek.

Sektörle yapılan bu tür işbirlikleri, Kadir Has Üniversitesi’nin alışılagelmiş yaklaşımdan farklı olarak proje tabanlı eğitim modeliyle yüksek öğretime yeni bir soluk getirme hedefini gerçekleştirmesi için çok önemli. Proje-tabanlı yaklaşımın alışılagelmiş bilgi aktarımı yaklaşımından en büyük farkı kapsanan konuların disiplinler-arası bir bütünlük içinde ve öğrencilerin sorgulama yolu ile kavramlarla tanışmasına olanak sağlayacak şekilde tanımlanmış kavram-özel küçük projelerle yürütülüyor olmasıdır. Böylece konular disiplinlerarası bir şekilde bir bütün olarak ele alınarak ve belirli problemlere çözüm arayışı ve üretimi çabası bağlamında işlenecek.

Sektörle yapılan bu tür anlaşmalar “yenilikçi çözümlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi için güncel gelişmelere vakıf mühendislerin” yetiştirilebilmesine olanak verecek şekilde tasarlanmış ders programlarının uygulamaya konulması için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Anlaşmaların kapsamı içerisinde lisans ve lisansüstü eğitime yönelik ortak tez ve proje çalışmaları gerçekleştirmek, öğrencilerin olabildiğince sahada gerçekleşmekte olan işlerin içinde yer almaları ve bu işlere yönelik tez ve proje benzeri bilimsel ve akademik çalışmalar yapabilmelerine imkan sağlamak da bulunmaktadır.

Bu yaklaşım ile eğitim süreci sonunda mezunlarımızın gerek yaz stajları gerekse derslerde mentor rolü üstlenmiş kuruluş temsilcileri ile oluşturacakları “network” sayesinde istihdam konusunda sıkıntı yaşamayacakları öngörülmektedir. Ayrıca, sektörde çalışma yerine akademik dünyayı tercih edecek öğrencilerimizin de eğitim süreci içinde aktif olarak katılabilecekleri araştırmalardan edinecekleri yetenekler ve özellikle bu araştırmalardan çıkacak yayınlarda yazar olarak görünme olasılıkları ileride yurt dışı/içi üniversitelere kolayca kabul edilebilmelerini sağlayacaktır.

İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ile mevcut müfredatı yeni modele uygun olarak düzenlenen Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri proje tabanlı eğitim modelinin 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci alan ilk bölümleridir. Bu programlardan mezun olan öğrencilerin, Türkiye’de ve Dünya’nın her yerinde gerek sektörde gerekse akademik araştırma projelerinde nitelikli proje mühendisi olarak çalışmaları hedeflenmektedir.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.