KHAS EĞİTİM MODELİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜMÜZDE!

1. sınıfta Çekirdek Program ile evrensel değerleri aktarıyor ve özgürce düşünen bireylerin ihtiyacı olan her türlü düşünme biçimini kazandırıyoruz
2. sınıftan itibaren Proje Tabanlı Eğitim ile ders programlarımızı öncü sektör temsilcilerinin işbirliğinde hazırlıyor, teorik bilgileri proje geliştirme süreçlerine yediriyor, her öğrenciye birer akademik ve sektörel mentor sunuyoruz

Kadir Has Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne Hoşgeldiniz!

Gerek ülkemiz ölçeğinde, gerekse küresel bağlamda nüfus hızla artarken çevre koşulları alarm veriyor. Bunların doğal sonucu olarak, barınma, ulaşım, su ve enerji konularında artan talepler ve sürdürülebilirliğin sağlanması konusundaki girişimler inşaat mühendislerine talebi artırıyor ve inşaat mühendisliği alanında daha yoğun bir çalışmaya girileceğini işaret ediyor.

Sektörel Ortaklarımız