Kadir Has Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne Hoşgeldiniz!

Gerek ülkemiz ölçeğinde, gerekse küresel bağlamda nüfus hızla artarken çevre koşulları alarm veriyor. Bunların doğal sonucu olarak, barınma, ulaşım, su ve enerji konularında artan talepler ve sürdürülebilirliğin sağlanması konusundaki girişimler inşaat mühendislerine talebi artırıyor ve inşaat mühendisliği alanında daha yoğun bir çalışmaya girileceğini işaret ediyor.

Sektörel Ortaklarımız