GÖKHAN KİRKİL

GÖKHAN KİRKİL

Doç. Dr.
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
İSMAİL ŞAHİN

İSMAİL ŞAHİN

Prof. Dr.
SARVEN AKÇELYAN

SARVEN AKÇELYAN

Dr. Öğr. Üyesi
CEREN GÜRKAN

CEREN GÜRKAN

Dr. Öğr. Üyesi
SALİH TİLEYLİOĞLU

SALİH TİLEYLİOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi
ASLI SENEM AÇIKEL

ASLI SENEM AÇIKEL

Öğr. Gör. Dr.
ONUR MANAT

ONUR MANAT

Araş. Gör.